Milliardinvesteringer i byutvikling gir resultater

Planene fra 2012 er nå realisert, og Hamar og byene i regionen framstår med urbane kvaliteter moderne mennesker ønsker seg..

https://www.youtube.com/watch?v=vniKEqYB-oU&list=FL5ASZiIJM2ZkEBVqvlLvRbQ

Hamarregionen Utvikling
post@hamarregionen.net
Tlf:+47 40 02 76 83

Besøksadresse:
Grønneberggata 83, 2317 Hamar (PARK gründer- og næringshus)