Søppelsortering på Hedmarken

Sortering

Hvordan håndteres avfallet på Hedmarken?

Sortering av avfall er viktig for å spare miljøet. Ved å kildesortere kan mye av vårt søppel brukes til å lage nye produkter. For eksempel kan åtte plastflasker bli til en fotballdrakt.

Behandlingen av avfall er felles for alle husholdninger i Hamar, Løten, Ringsaker og Stange kommune, og utføres av Sirkula.

Restavfall, matavfall, plast, papir og glass-/metallemballasje hentes hjemme hos deg fra beholdere du har på din eiendom. På gjenvinningsstasjonene i området kan du i åpningstiden levere alle typer avfall, bortsett fra matavfall.

Mer informasjon om håndtering av avfall får du her.
Her finner du informasjonen på flere språk / Information in English and other languages.
Og her er en sorteringsguide.

Visste du at: For hver kilo plast som gjenvinnes spares to kilo olje?

 

Hamarregionen Utvikling
post@hamarregionen.net
Tlf:+47 40 02 76 83

Besøksadresse:
Grønneberggata 83, 2317 Hamar (PARK gründer- og næringshus)