Rigger seg for gründerboom

I juni 2018 åpnet Hamarregionens store gründerhus, PARK, med en visjon om å skape et pulserende hus der gründere, akademia og etablert næringsliv utvikler attraktive løsninger, tjenester og arbeidsplasser.

PARK grunderhus i Hamar

– Det skulle bare mangle at Hamar ikke har et eget gründerhus, sier Berte Helgestad (bilde). Hun er forretningsutvikler i Hamarregionen Utvikling, og leder prosjektet med å få på plass gründerhuset.

– Hamar skal være en attraktiv by for gründere og det er viktig at vi øker regionens innovasjonskraft. Jeg tror at det å ha et pulserende gründerhus innbyr til samskaping på tvers av bransjer, alder og bakgrunn. Det vil ha stor verdi for den totale utviklingen i regionen, sier Helgestad.

Digital sløyd - der ideer tas frem
Aktørene som er med i samarbeidet om å etablere PARK er kommunene Hamar, Løten og Stange, EON Reality Norway, AVR Institute Norway som eies av Hamar og Elverum kommuner, Hamar Game Collective, Høgskolen Innlandet og Hamarregionen. I tillegg deltar et bredt lag fra lokalt næringsliv gjennom ulike partnerskap.

– Det er et stort miljø for spillutvikling og VR-teknologi i Hamar, og det skal vi tilrettelegge for i gründerhuset. Vi ønsker å være i forkant også når det gjelder teknologi og skal tilby både digitalsløyd og 3D-printing, sier prosjektleder Håvard Røste i Hamarregionen. Han understreker at de legger opp til et fleksibelt og åpent hus, der samarbeidet mellom etablerte bedrifter, akademia og nyetablerte gründere blir det unike.

Legger til rette for deling
Lokalene blir lagt opp slik at du har ulike medlemskapstyper som skal passe de fleste behov. Det blir også tilrettelagt for kreativitet og idéutveksling gjennom ulike møteplasser, og huset får flere fellesarealer.

FAKTA
Gründerhuset PARK har ca 40 gründerplasser i tillegg til store fine mingleområder og møteromsavdeling. I PARK er det fire ulike medlemstyper: 

PARK Community – 300 kr pr mnd tilgang til minglearealer og interne arrangementer
PARK Flex – 1 000 kr pr mnd for tilgang til arbeidsplass, nett og tilgang til interne arrangementer
PARK Premium – 2 500 kr pr mnd for fast arbeidsplass, nett og tilgang til interne arrangementer
PARK Office – fra 4 000 kr pr mnd for fast kontor, nett og tilgang til interne arrangementer

I tillegg til en god del oppstartsbedrifter er også disse aktørene på plass:

• Hamar Game Collective med 11 bedrifter
• EON Reality Norway med utviklingslab, kontorer og undervisningsstøtte
• AVR Institute Norway med showroom og fasiliteter til høyskolestudium (Hamar og Elverum kommuner)
• Høgskolen Innlandet med studium i VR, Motion Capture studio og kontorer
• Escio AS
• Making View AS

Les mer om PARK og meld din interesse på www.parkhamar.no.

Hamarregionen Utvikling
post@hamarregionen.net
Tlf:+47 40 02 76 83

Besøksadresse:
Grønneberggata 83, 2317 Hamar (PARK gründer- og næringshus)