Full barnehagedekning i Hamarregionen

Det er full barnehage¬dekning i alle fire kommunene på Hedmarken. Ringsaker kan skilte med ledige plasser, mens både Stange og Løten har iverksatt tiltak for å imøte¬komme behovet.

Tekst og foto: Gjermund Trøan

– Her trives vi veldig godt, sier pedagogisk leder på Læringsverkstedet Nerby i Stange, Gry Evenstad.
For omtrent to år siden flyttet barnehagen inn i splitt¬er nye lokaler i Jernbanegata i Stange sentrum – et steinkast fra «gamlehuset» i Bøgutua som rommet fire avdelinger i en årrekke. Siden har bygg¬et stått tomt. Nå er imdlertid trykket på søkerlistene for barnehageplass så stort at Stange kommune har sett seg nødt til å utvide med 43 plass¬er – tilsammen elleve i barnehagene Holmlund og Barnas Rett i Ottestad, og 32 på Lær¬ingsverkstedet. Løsningen var rehabilitering av de gamle lokalene, og å lage en inngjerdet gangveg mellom gamle og nye Nerby.

STORTRIVES: Pedagogisk leder på Læringsverkstedet Nerby, Gry Evenstad, og alle barna stortrives i lokalene de flyttet inn i for to år siden. Her er Anna Leonora (5, t.h.) og Mathea (4) på huska. Foto: Gjermund Trøan, Stangeavisa

Sluse mellom nye og gamle
Gry Evenstad har jobbet i samme barnehage siden 2004. Hun var med andre ord med på flyttelasset for to år siden.
– Jeg trodde aldri at jeg skulle jobbe der oppe igjen, men det blir nok veldig bra. Her i den nye barnehagen ble alt tilpasset etter vår pedagogikk, og der oppe blir det nå også det, forteller Evenstad.
Det blir også bedre plass i gamle Nerby enn det var før, fordi det kun blir to avdelinger der det tidligere var fire. I nybygget i Jernbanegata er det fire avdelinger, så totalen blir nå seks avdelinger. Slusen som skal lages mellom de to byggene blir til etter oppkjøp av noe av naboens eiendom.

Størst press i Stange og Løten
Av de fire kommunene på Hedmarken gjør altså Stange kommune nå de største til¬takene for å imøtekomme behovet for barnehageplass. Total utvidelse fra høsten er på 43 plasser.
Løten har også iverksatt tiltak. Der opprettes en midler¬tidig avdeling.
– Vi ser at antall søknader til sentrumsnære barnehager har økt, sier leder i opptaksutvalget og styrer i Lund barnehage i Løten kommune, Gunn Slettvold.
I Hamar kommune er press¬et på plasser jevnt fordelt geografisk, mens Ringsaker kommune i følge kommunalsjef Anne Kari Thorsrud har ledige barnehageplasser i alle områder.

Alle med rett har fått plass
I alle fire kommunene har alle med barnehagerett, som har søkt innen fristen, fått plass.
– I vedtektene for Løten kommunes barnehager står det; «alle barn født før 31. desember 2015 og som er bosatt i Løten, skal få plass, tidligst ved oppstart av nytt barnehageår i august», forteller Slettvold.
– Fra høsten har 358 nye barn barnehageplass, sier assi¬sterende leder for opplæring og oppvekst i Hamar kommune, Anne Dorothea Bergh.
– Vi tok også med barn som blir ett år i september og oktober. Vi regner med at det går gjennom, og at også disse skal ha rett på plass, sier Sigrid E. S. Håkonsen, konstituert virksomhetsleder for barnehager i Stange kommune.

Ventelister
– Vi har søkere til løpende opptak, som har kommet til etter fristen for hovedopptak. Disse kan vi dessverre ikke tilby plass nå, men de vil bli tilbudt plass så fort det er noe ledig, sier Gunn Slettvold i Løt¬en.
– Vi har 20 barn på venteliste. Disse venter på plass i bestemte barnehager, og har derfor takket nei til andre tilbud. Ellers er barn fra nabo¬kommuner på ventelista, forteller barnehagekonsulent  i Hamar kommune, Rikke Sæhlie. Kommunene har nemlig ikke lov til å ta barn fra nabokommuner inn i kommunale barnehager. Det er derimot fullt mulig i private barne¬hager.

UTVIDER: Læringsverk¬stedet Nerby utvider med to avdelinger fra høsten. Det gjøres ved å ta i bruk gamle Nerby barnehage, som ligger et steinkast unna nybarnehagen. Gamlebygg¬et blir som bildet viser rehabilitert. Foto: Gjermund Trøan, Stangeavisa

Forventer større press
I Stange venter 40 søkere uten barnehagerett på plass.
– Av disse ønsker halvpart¬en først plass fra 2017. De fleste andre er også små – fyller ett år i november og desember. Det kommer stadig inn søknader og vi tar fortsatt inn, sier Håkonsen i Stange og legger til:
– Med tanke på boligutbygg¬ingen i Stange fremover, kan det se ut som om vi fortsatt kommer til å ha pressområder, særlig i Ottestad, sier Sigrid E. S. Håkonsen.

Les mer i magasinet Fløtt Hematt.

 

 

Hamarregionen Utvikling
post@hamarregionen.net
Tlf:+47 40 02 76 83

Besøksadresse:
Grønneberggata 83, 2317 Hamar (PARK gründer- og næringshus)