Best på kusex

Billedtekst: Guro Sveberg på Løten har tatt doktorgrad på adferd blant storfe. Her kommer det frem en del hemmeligheter fra kuenes verden.
Billedtekst: Guro Sveberg på Løten har tatt doktorgrad på adferd blant storfe. Her kommer det frem en del hemmeligheter fra kuenes verden.

I en årrekke har dyrlege og forsker Guro Sveberg fulgt med på hva som foregår i fjøset hos kuene når lyset er slukket.

Guro Sveberg har doktorgrad på kuas seksuelle adferd. Disse damene holder veldig i lag. De holder på med hverandre. De er mer utholdende og har mer ekte brunstadferd enn den internasjonale Holstein-kua, forteller hun om de sexfikserte norske kuene.

INTERNASJONAL FORSKNING
Hun har funnet klare seksuelle forskjeller mellom NRF-kua og Holstein-kua, som er den mest vanlige kua ellers i verden. Dette er blitt til en doktoravhandling som er blitt lagt merke til langt utover Norges grenser.

Man fikk sågar publisert tre artikler om kuas sosiale og seksuelle adferd i prestisjetunge Journal of Dairy Science i USA.

LESBISK  
Hamarkua er den aller beste når det gjelder å skjønne hva som må til, sier Guro Sveberg om NRF-kua som gjennom 40 år er avlet for best mulig helse og fruktbarhet.

Den har nemlig skjønt at skal det bli kalv, må den stå stille når den blir ridd på, noe som betyr at den viser ekte brunst. Grunnen til at den norske kua har beholdt denne oppførselen antar man ligger i at norske bønder, gjennom avlsselskapet Geno, har avlet fram ei NRF-ku som både produserer mye og er frisk og fruktbar. Dette i motsetning til Holstein-kua som vanligvis tilføres hormoner for å komme i brunst, og som ensidig er avlet for høyest mulig melkeproduksjon. De norske kuene hisser seg opp ved hjelp av hverandre.

- De søker sammen. Gjerne to og to, men også flere. Om så bare én er brunstig klarer den å tiltrekke seg en venninne som tar del i tilnærmelsene. De rir faktisk hverandre.  

- Så de er lesbiske?

- Ja, du kan jo si det slik. De ordner jo «actionen" selv, smiler Sveberg.  

NY KONKLUSJON
Det man før antok var sosial oppførsel blant kuene, er altså en ren seksuell tilnærming.

- Dette er til stor hjelp for å forstå disse dyra. Både for meg som dyrlege og for bøndene. De vil jo ha en ku som er fruktbar og ved god helse. Nå kan vi lese deres kroppsspråk, og med langt større sikkerhet fastslå når de er klare, sier Sveberg.

SELVSTENDIG
Guro Sveberg og ektemannen  Tor Arne Sletmoen på Halstenshov gård i Løten etablerte for noen år siden selskapene Hov Innovasjon og Hov Kjøtt, hvor Guro er ansatt. De driver med rådgivning/forskning og salg av økologisk gressbasert kjøtt, hvor de har mange selebre kunder fra Oslo-området.

- Vi selger alt vi produserer. Allikevel skulle jeg gjerne sett mer blest rundt denne måten å produsere på, basert på lokale grasressurser og god dyrevelferd, sier Guro.

Frem til for omkring fem år siden var hun tilsatt ved GENO på Hamar, men måtte slutte i jobben som forsker grunnet alvorlig sykdom. Da bestemte hun seg for å starte for seg selv. Med økonomisk støtte fra sin tidligere arbeidsgiver fikk hun fullført adferdsstudiet som startet like før hun sluttet der.

 

Av GEIR OLSEN

Les mer om følgende emner:

Hamarregionen Utvikling
post@hamarregionen.net
Tlf:+47 40 02 76 83

Besøksadresse:
Grønneberggata 83, 2317 Hamar (PARK gründer- og næringshus)